ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı    : 2002/164

Karar Sayısı   : 2004/29

Karar Günü    : 3.3.2004

R.G. Tarih-Sayı :19.07.2004'de tebliğ edildi.

BİRLEŞTİRME KARARI

 

 

19.3.1969 günlü, 1136 sayılı "Avukatlık Kanunu"nun 4667 sayılı Yasa ile değiştirilen 167. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesinin iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2003/98 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2003/98 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 3.3.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

 

 

 

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

 

 

 

 

 

 

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

 

 

 

 

 

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fazıl SAĞLAM