ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

 

Esas Sayısı     : 1999/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı   : 1999/42

Karar Günü    : 16.11.1999

R.G. Tarih-Sayı    : R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

 

 

                   Adalet Partisi 1998 yılı kesinhesabına ilişkin 22.9.1999 günlü yazının  incelenmesinden;

 

                   Parti'nin Genel Merkez'i dışında örgütünün olmadığı ve gelir, giderinin de bulunmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına, 16.11.1999 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

                   Başkan                                       Üye                                             Üye

     Ahmet Necdet SEZER                    Haşim KILIÇ                         Yalçın ACARGÜN

 

 

 

 

                      Üye                                            Üye                                           Üye

          Mustafa BUMİN                          Sacit ADALI                             Ali HÜNER

 

 

 

 

                     Üye                                            Üye                                              Üye

     Mustafa YAKUPOĞLU          Fulya KANTARCIOĞLU                 Aysel PEKİNER

                 

 

 

 

 

                                               Üye                                                    Üye

                                   Mahir Can ILICAK                           Rüştü SÖNMEZ