ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı: 2001/381

Karar Sayısı: 2001/335

Karar Günü: 12.9.2001

R.G. Tarih-Sayı :21.11.2002'de tebliğ edildi.

KARAR TUTANAĞI

(HÜKÜM BÖLÜMÜ)

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı "23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun"un 1. maddesinin 4. bendi, 18.7.2001 günlü, E.2001/4, K.2001/332 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

12.9.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA