Resmi Gazete Tarih-Sayısı : Geri çevirme

Esas Sayısı : 2006/92

Karar Sayısı : 2006/73

Karar Günü : 6.6.2006


İLK İNCELEME KARARI


Bir davaya bakmakta olan Mahkeme'nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa'ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa'ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede, başvuru kararında itiraz konusu kuralın hangi nedenlerle Anayasa'nın belirtilen maddelerine aykırı olduğunun açık biçimde ortaya konmadığı saptanmıştır.

Eksikliğin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, 6.6.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM


 Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 
Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT