ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

 

Esas Sayısı    : 2004/4 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2005/10

Karar Günü  : 1.12.2005

R.G. Tarih-Sayı  : R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

 

 

                   Varlığımız Partisi'nin 2002 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

 

                   Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, Parti'nin hesabının doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 1.12.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan                                    Başkanvekili                                       Üye

                Tülay TUĞCU                               Haşim KILIÇ                             Sacit ADALI

 

 

 

 

             Üye                                             Üye                                            Üye

       Fulya KANTARCIOĞLU                        Ahmet AKYALÇIN                    Mehmet ERTEN

 

 

 

 

            Üye                                            Üye                                              Üye

A. Necmi ÖZLER                               Serdar ÖZGÜLDÜR               Şevket APALAK

 

 

 

 

                                  Üye                                           Üye

                                   Serruh KALELİ                    Osman Alifeyyaz PAKSÜT