ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1991/55

Karar Sayısı : 1991/59

Karar Günü : 31.12.1991

R.G. Tarih-Sayı :R.G.'de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına)

24.12.1990 günlü, 3690 sayılı "1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu'nun 66. maddesinin (h) fıkrasının iptaline ilişkin itiraz hakkında, sözü edilen kural daha önce Anayasa Mahkemesi'nin 27.11.1991 günlü, Esas 1991/37, Karar 1991/44 sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan bu konuda BÎR KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

31.12.1991 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Servet TÜZÜN

 

 

 

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

 

 

 

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Erol CANSEL

Üye

Yavuz NAZAROĞLU

 

 

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN