ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2000/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2008/21

Karar Günü : 9.1.2008

R.G. Tarih-Sayı : R.G.'de yayımlanmamıştır.

Türkiye Adalet Partisi'nin 1997, 1998 ve 1999 yılına ilişkin kesinhesapları hakkında;

Kesinhesaplarını vermeyen Parti'ye gerekli tebligatların yapılamadığı ve Anayasa Mahkemesi'nin 12.7.2006 günlü, E.2002/4 (Değişik İşler), K.2006/3 sayılı kararıyla Parti'nin hukuki varlığının sona erdiğine karar verildiğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9.1.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Cafer ŞAT

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ