ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2003/35

Karar Sayısı : 2004/85

Karar Günü : 23.6.2004

R.G. Tarih-Sayı :21.10.2004'de tebliğ edildi.

BİRLEŞTİRME KARARI
23.1.1986 günlü, 3257 sayılı "Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu"nun 12. maddesinin son fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “... sulh ceza mahkemesine ...” ibaresinin iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2002/59 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2002/59 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 23.6.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI
Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU
Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIMÜye

Fazıl SAĞLAM

Üye

A. Necmi ÖZLER