ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2000/29

Karar Sayısı : 2004/74

Karar Günü : 17.6.2004

R.G. Tarih-Sayı :17.03.2005'de tebliğ edildi.

BİRLEŞTİRME KARARI
28.7.1999 günlü, 4421 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un kimi kurallarının iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2000/24 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2000/24 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 17.6.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI
Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCUÜye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Cafer ŞATÜye

Fazıl SAĞLAM

Üye

A. Necmi ÖZLER