ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2002/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2008/56

Karar Günü : 12.2.2008

R.G. Tarih-Sayı : R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

 

 

Demokrat Türkiye Partisi'nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

 

Parti'nin 29.12.2007 tarihinde feshine karar verilerek, malvarlığının Hazine'ye geçmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına, 12.2.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

 

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

 

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

 

 

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ