* Bireysel başvuru kararları "Karar Günü"ne göre sıralanmaktadır. Sıralama kriterlerini değiştirmek için "Başvuru No" ya da "Karar Türü" başlıklarını tıklayınız.
UDF Formatındaki dosyaları açabilmek için UYAP Editör'ü indirebilirsiniz.
4079 adet kayıt bulundu
Başvuru No Karar Günü Yayımlanma Tarihi Karar Türü
2013/1762
16.10.2014
14.01.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti
 • WORD Dosyası
2013/8397
16.10.2014
14.01.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti
 • WORD Dosyası
2013/6363
16.10.2014
20.01.2015
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/1401
16.10.2014
29.01.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/5996
15.10.2014
22.12.2014
Tazminata Hükmedilmesi, Bir Hakkın İhlal Edilmediği, Konu Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2012/1225
15.10.2014
22.12.2014
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2012/873
15.10.2014
22.12.2014
Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksunluğu Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2014/4178
15.10.2014
22.12.2014
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2013/997
15.10.2014
08.01.2015
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/5879
15.10.2014
22.12.2014
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2012/731
15.10.2014
22.12.2014
Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi, Bir Hakkın İhlal Edildiği
 • WORD Dosyası
2013/4186
15.10.2014
22.12.2014
Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi, Bir Hakkın İhlal Edildiği, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2012/1036
15.10.2014
22.12.2014
Bir Hakkın İhlal Edildiği, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2014/7204
15.10.2014
22.12.2014
Başvurunun 30 Günlük Sürede Yapılmaması Nedeniyle, Bir Hakkın İhlal Edildiği
 • WORD Dosyası
2012/543
15.10.2014
22.12.2014
Zaman Bakımından Yetkisizlik, Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/2108
15.10.2014
08.01.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti
 • WORD Dosyası
2013/4454
15.10.2014
22.12.2014
Bir Hakkın İhlal Edilmediği, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/7168
15.10.2014
26.05.2015
Başvurunun 30 Günlük Sürede Yapılmaması Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2014/239
15.10.2014
22.12.2014
Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksunluğu Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2013/1881
15.10.2014
08.01.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Tazminata Hükmedilmesi, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2013/1660
15.10.2014
22.12.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti, Tazminata Hükmedilmesi, Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2012/827
15.10.2014
22.12.2014
Tazminata Hükmedilmesi, Bir Hakkın İhlal Edildiği
 • WORD Dosyası
2013/8521
18.09.2014
09.12.2014
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2014/1456
18.09.2014
09.12.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir Hakkın İhlal Edilmediği, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/3170
18.09.2014
11.12.2014
Bir Hakkın İhlal Edilmediği, Konu Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası