* Bireysel başvuru kararları "Karar Günü"ne göre sıralanmaktadır. Sıralama kriterlerini değiştirmek için "Başvuru No" ya da "Karar Türü" başlıklarını tıklayınız.
UDF Formatındaki dosyaları açabilmek için UYAP Editör'ü indirebilirsiniz.
4240 adet kayıt bulundu
Başvuru No Karar Günü Yayımlanma Tarihi Karar Türü
2013/1995
10.12.2014
09.04.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Tazminata Hükmedilmesi, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2012/1220
10.12.2014
09.04.2015
Tazminata Hükmedilmesi, Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksunluğu Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2014/19023
05.12.2014
12.11.2015
Tedbir Ara Kararı
 • WORD Dosyası
2013/845
20.11.2014
16.03.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/2349
20.11.2014
18.03.2015
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir Hakkın İhlal Edilmediği, Zaman Bakımından Yetkisizlik, Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2014/192
20.11.2014
26.05.2015
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Zaman Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2012/1277
20.11.2014
26.05.2015
Kişi Bakımından Yetkisizlik, Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/2515
20.11.2014
16.03.2015
Bir Hakkın İhlal Edildiği
 • WORD Dosyası
2014/6721
20.11.2014
16.03.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Başvurunun 30 Günlük Sürede Yapılmaması Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2013/2892
20.11.2014
18.03.2015
Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi, Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/2538
20.11.2014
26.05.2015
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2012/561
20.11.2014
16.03.2015
Zaman Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2013/2769
20.11.2014
16.03.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Zaman Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2013/2506
20.11.2014
26.05.2015
Bir Hakkın İhlal Edildiği
 • WORD Dosyası
2013/2202
20.11.2014
18.03.2015
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2014/2436
20.11.2014
18.03.2015
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2013/7526
20.11.2014
16.03.2015
Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2014/3194
20.11.2014
16.03.2015
Başvurunun 30 Günlük Sürede Yapılmaması Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2013/1481
20.11.2014
16.03.2015
Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2014/198
20.11.2014
16.03.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Tazminata Hükmedilmesi, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2012/1199
19.11.2014
25.05.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/1254
19.11.2014
10.03.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/725
19.11.2014
10.03.2015
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/3550
19.11.2014
11.03.2015
Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası
2013/7958
19.11.2014
18.03.2015
Tazminata Hükmedilmesi, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle
 • WORD Dosyası