* Bireysel başvuru kararları "Karar Günü"ne göre sıralanmaktadır. Sıralama kriterlerini değiştirmek için "Başvuru No" ya da "Karar Türü" başlıklarını tıklayınız.
UDF Formatındaki dosyaları açabilmek için UYAP Editör'ü indirebilirsiniz.
4364 adet kayıt bulundu
Başvuru No Karar Günü Yayımlanma Tarihi Karar Türü
2013/3309
06.02.2014
05.02.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası
2013/439
16.04.2013
05.02.2014
Konu Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2013/3008
06.02.2014
05.02.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası
2013/3339
06.02.2014
10.02.2014
Konu Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2013/7123
06.02.2014
12.02.2014
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2013/5028
14.01.2014
12.02.2014
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2013/816
06.02.2014
12.02.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti, Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/6401
23.01.2014
13.02.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti
 • WORD Dosyası
2013/1948
23.01.2014
14.02.2014
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/6047
23.01.2014
14.02.2014
Zaman Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2013/4701
23.01.2014
14.02.2014
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2013/7204
20.02.2014
20.02.2014
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/841
23.01.2014
21.02.2014
Tazminata Hükmedilmesi, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2012/603
20.02.2014
21.02.2014
Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi, Bir Hakkın İhlal Edildiği, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2012/152
20.02.2014
24.02.2014
Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası
2012/1051
20.02.2014
24.02.2014
Bir Hakkın İhlal Edilmediği, Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/533
09.01.2014
25.02.2014
Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir Hakkın İhlal Edildiği
 • WORD Dosyası
2013/5554
06.02.2014
27.02.2014
Kişi Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2012/574
06.02.2014
27.02.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası
2012/606
20.02.2014
27.02.2014
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/2995
20.02.2014
01.03.2014
Bir Hakkın İhlal Edilmediği, Zaman Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2012/1313
06.03.2014
07.03.2014
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2012/1094
07.03.2014
10.03.2014
Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası
2013/5250
06.03.2014
10.03.2014
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2012/1254
07.03.2014
10.03.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti, Tazminata Hükmedilmesi, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası