* Bireysel başvuru kararları "Karar Günü"ne göre sıralanmaktadır. Sıralama kriterlerini değiştirmek için "Başvuru No" ya da "Karar Türü" başlıklarını tıklayınız.
UDF Formatındaki dosyaları açabilmek için UYAP Editör'ü indirebilirsiniz.
4364 adet kayıt bulundu
Başvuru No Karar Günü Yayımlanma Tarihi Karar Türü
2013/2355
07.11.2013
05.12.2013
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Konu Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2013/772
07.11.2013
05.12.2013
Tazminata Hükmedilmesi, Konu Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2012/850
07.11.2013
05.02.2014
Tazminata Hükmedilmesi, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2012/1158
21.11.2013
16.12.2013
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2012/1303
21.11.2013
08.12.2013
Yapılması Gerekenlere Hükmedilmesi, Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2012/615
21.11.2013
13.12.2013
Kişi Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/723
21.11.2013
16.12.2013
Temyiz Mercii Şikâyeti, Zaman Bakımından Yetkisizlik, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2012/1061
21.11.2013
16.12.2013
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/1430
21.11.2013
18.12.2013
Kişi Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2012/828
21.11.2013
05.02.2014
Temyiz Mercii Şikâyeti
 • WORD Dosyası
2013/4413
21.11.2013
16.12.2013
Temyiz Mercii Şikâyeti, Zaman Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2013/7521
04.12.2013
27.12.2013
Başvurunun 30 Günlük Sürede Yapılmaması Nedeniyle
 • WORD Dosyası
2012/1272
04.12.2013
26.12.2013
Tazminata Hükmedilmesi, Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/1942
04.12.2013
26.12.2013
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/5486
04.12.2013
27.12.2013
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2013/2075
04.12.2013
26.12.2013
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası
2012/348
04.12.2013
27.12.2013
Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası
2013/1213
04.12.2013
05.02.2014
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Bir Hakkın İhlal Edildiği, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2012/849
04.12.2013
05.02.2014
Bir Hakkın İhlal Edildiği, Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Şikâyetler
 • WORD Dosyası
2012/650
05.12.2013
26.12.2013
Kanıtlanmamış Şikâyetler, Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2013/1115
05.12.2013
26.12.2013
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2012/989
19.12.2013
30.12.2013
Yeniden Yargılama Yapılmasına Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2013/817
19.12.2013
30.12.2013
Tazminata Hükmedilmesi
 • WORD Dosyası
2013/850
19.12.2013
30.12.2013
Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle, Konu Bakımından Yetkisizlik
 • WORD Dosyası
2013/2954
19.12.2013
27.12.2013
Temyiz Mercii Şikâyeti, Bir Hakkın İhlal Edilmediği
 • WORD Dosyası